aplikacja Matura google play app store

Finanse i ekonomia biznesu

Kryteria przyjęć
na kierunku Ekonomia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
sopocka.edu.pl/dla-kandydata/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Finanse i ekonomia biznesu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Studia dualne 2+3.
Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów. Od II roku na stacjonarnych studiach dualnych można w tygodniu 2 dni studiować, a 3 dni odbywać staż zawodowy. Weekendy są free! Formuła studiów dualnych to innowacyjna metoda prowadzenia praktyk studenckich, które trwają nie 6 miesięcy, a 2 lata.

W ramach studiów dualnych realizowany jest nowatorski modułowy system kształcenia. Stąd przedmioty, które student musi zdać w toku studiów, podzielone są na poszczególne bloki tematyczne. Studenci realizują dany moduł, a po zakończeniu zajęć, zaliczają go. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci nie muszą czekać do końca semestru, aby rozliczyć się z danego przedmiotu.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://sopocka.edu.pl/kierunki/ekonomia/
Strona www uczelni:
www.sopocka.edu.pl

Kontakt:

ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
tel. 58 555 83 80

Biuro Rekrutacji – studia I i II stopnia
(+48) 506 474 167
Polityka Prywatności