aplikacja Matura google play app store

Ekonomia menedżerska

Kryteria przyjęć
na kierunku Ekonomia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
sopocka.edu.pl/dla-kandydata/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Ekonomia menedżerska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://sopocka.edu.pl/kierunki/ekonomia/
Strona www uczelni:
www.sopocka.edu.pl

Przykłady zawodów

Ekonomista
Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://sopocka.edu.pl/kierunki/ekonomia/

Kontakt:

ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
tel. 58 555 83 80

Biuro Rekrutacji – studia I i II stopnia
(+48) 506 474 167
Polityka Prywatności