dlamaturzysty.info

Kadry i płace

Kryteria przyjęć
na kierunku Finanse i rachunkowość:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Kadry i płace

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności