aplikacja Matura google play app store

Administracja publiczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

1.  Podstawą przyjęcia na studia  pierwszego stopnia na kierunku administracja jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj.:

1)  uzupełnionego kwestionariusza osobowego, podpisanego i wydrukowanego z internetowego systemu rekrutacji;

2)  oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, określonych w przepisach o systemie oświaty (pracownik działu rekrutacji poświadcza zgodność z oryginałem);

3)  aktualnej fotografii, zgodnej z obowiązującymi wymaganiami stosowanych przy wydaniu dowodu osobistego;

4)  podpisana umowa z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie

Nabór na studia pierwszego stopnia na kierunku administracja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje o kierunku Administracja publiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
wsap.szczecin.pl

Kontakt:

ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,
71-331 Szczecin
tel. 796 308 468
Polityka Prywatności