Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
kryteria przyjęć - lista kierunków ULT »
prezentacja ULT »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia rosyjska

przedmioty
język rosyjski

Studia licencjackie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Nowa matura

Kandydaci na studentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne i zdali nową maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę z języka obcego na poziomie podstawowym, będą przyjmowani na podstawie wyniku z matury powyżej 60%. Wynik matury na poziomie poniżej 60% uprawnia do podjęcia studiów czteroletnich.Zasady rekrutacji:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wsjo.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
uwm_220_pl.gif
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci UMK
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
Polityka Prywatności