aplikacja Matura google play app store

Filologia niemiecka nauczycielska

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia niemiecka:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1. Przedmioty brane pod uwagę: język polski oraz język obcy.
2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji,
3. W przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zamieszczony poniżej:

Język polski (pisemny):
  • współczynnik dla poziomu podstawowego: 0,5,
  • współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1

Język obcy (pisemny):
  • współczynnik dla poziomu podstawowego: 0,5
  • współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
ultswiecie.edu.pl/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia niemiecka nauczycielska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
ultswiecie.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

ul. Chmielniki 2A
86-100 Świecie
tel. (52) 33 302 70
Polityka Prywatności