dlamaturzysty.info

Angielski w biznesie

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia angielska:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
ultswiecie.edu.pl/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Angielski w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
ultswiecie.edu.pl
Polityka Prywatności