Zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe
Kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

brak wymagań
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
WSZUiE-220_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie
miniatura
Polityka Prywatności