dlamaturzysty.info

Kierunek Logistics Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja online gwarantuje jedynie rezerwację miejsca, jednak nie nadaje statusu studenta. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uregulowanie opłaty wpisowej.

Dodatkowe informacje o kierunku Logistics

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Zapraszamy na dzienne studia w języku angielskim na kierunku logistyka. Studia realizowane z University of Lorraine. Absolwenci kierunku uzyskują dyplom w języku polskim oraz dyplom Republiki Francji.
Strona www uczelni:
www.mwsl.eu
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logistics MWSLiT

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności