dlamaturzysty.info

Filologia angielska (kontynuacja)

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska (kontynuacja)

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności