Filologia angielska
Kryteria przyjęć na kierunku Filologia

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności