dlamaturzysty.info

E-sport

Kryteria przyjęć
na kierunku Turystyka i rekreacja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o kierunku E-sport

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności