dlamaturzysty.info

Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o kierunku Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności