dlamaturzysty.info

Kierunek Information Technology Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o kierunku Information Technology

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności