Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia germańska - tłumaczenia

przedmioty
język niemiecki
Podstawa kwalifikacji na filologię germańską:
nowa matura z języka niemieckiego
- podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
- rozszerzona pisemna - zdana, lub
- ustna (bez określonego poziomu) - zdana, lub
- zdawana jako przedmiot dodatkowy - zdana.

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:
  • Certyfikaty znajomości języka niemieckiego: ZD, ZDfB, ZMP, ZOP, KDS, GDS Goethe Instytut, DSD II, TELC (poziom co najmniej min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka niemieckiego z co najmniej rocznym stażem.
  • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
  • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka niemieckiego.
  • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju niemieckojęzycznym.
  • Ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w WSF oraz zdanie testu końcowego na min. 60%.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka niemieckiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
  • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię germańską/język niemiecki lub lingwistykę stosowaną.
  • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.wsf.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura