Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Amerykanistyka

brak wymagań
 • nowa matura z języka angielskiego
  - podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
  - rozszerzona pisemna - zdana, lub
  - ustna (bez określonego poziomu) - zdana, lub
  - zdawana jako przedmiot dodatkowy - zdana.
   
 • stara matura z języka angielskiego (pisemna lub ustna) - zdana

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:

 • Certyfikaty FCE, CAE, CPE (ocena A, B lub C); TOEFL (min. 50% punktów) lub TELC (poziom min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka angielskiego z co najmniej rocznym stażem.
 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
 • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka angielskiego.
 • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju anglojęzycznym.
 • Ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia w WSF oraz zdanie testu końcowego na min. 60%.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka angielskiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
 • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię angielską/język angielski lub lingwistykę stosowaną.
 • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Kandydaci legitymujący się starą maturą, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków przystępują do egzaminu wstępnego organizowanego przez WSF po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych lub po rejestracji w systemie rekrutacji on-line. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w formie testu na poziomie B1 wg ESOKJ on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej WSF.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wsf.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydarzenia
miniatura WSIiZ - pracownia chemii żywności
Polityka Prywatności