Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Amerykanistyka

przedmioty
język angielski (pp)
Studia licencjackie mogą podjąć osoby posiadające świadectwo dojrzałości. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: https://www.wsf.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - Architektura krajobrazu
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności