aplikacja Matura google play app store

Analityka danych, big data i kodowanie

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
przedmioty
3 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z trzech pisemnych części egzaminu maturalnego.

Poziom podstawowy 1% – 1 pkt
Poziom rozszerzony 1% – 1,5 pkt
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.civitas.edu.pl/pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Analityka danych, big data i kodowanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności