Cyberbezpieczeństwo
Kryteria przyjęć na kierunku Stosunki międzynarodowe

przedmioty
3 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 145 punktów rekrutacyjnych uzyskanych z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdanych na maturze pisemnej. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata z niższą liczbą punktów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki procentowe i oceny wpisane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:

 

Nowa matura

egzamin maturalny przeprowadzany w Polsce od 2002 roku, również ten zdawany w roku 2016. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane z trzech pisemnych części egzaminu maturalnego.

Poziom podstawowy               Poziom rozszerzony
1% – 1 pkt               1% – 1,5 pkt
https://www.civitas.edu.pl/pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji-studia-i-stopnia-po-polsku/zasady-przyjec-studia-i-stopnia-po-polsku  

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka w Warszawie
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Ogólnopolski przegląd uczelni
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwerssytet Jagielloński
miniatura
Polityka Prywatności