Kryteria przyjęć:
Kierunek English Studies Studia w języku angielskim

przedmioty
język angielski

język angielski, min. 80% poziom podstawowy lub min. 50% rozszerzonyalbo dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego(w przeciwnym wypadku egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego)

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności