dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek English Studies Studia w języku angielskim

przedmioty
język angielski

język angielski, min. 80% poziom podstawowy lub min. 50% rozszerzonyalbo dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego(w przeciwnym wypadku egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego)

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności