Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Psychology

przedmioty
język angielski (pp)
Dla kandydatów z nową maturą
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej: minimum 60% na poziomie rozszerzonym lub minimum 90% na poziomie podstawowym

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w sposób następujący:
poziom podstawowy - 1% = 1 pkt
poziom rozszerzony - 1% = 1,5 pkt

Punkty procentowe wpisane na świadectwie maturalnym

ZE SZKÓŁ LUB ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH przeliczamy w sposób następujący: 1% = 2 pkt

Dodatkowe informacje:

Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
UG-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Pomnik Kopernika
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności