dlamaturzysty.info

Efektywność energetyczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Ochrona środowiska:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Efektywność energetyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Studiując specjalność Efektywność energetyczna uzyskasz wiedzę na temat:

  • systemów magazynowania energii,
  • projektowania systemów energetycznych,
  • gospodarki energetycznej i rynku energii,
  • kompensacji przyrodniczej,
  • izolacji cieplnej,
  • transportu ekologicznego i kilku pokrewnych dziedzin.

Zdobędziesz umiejętności przeprowadzenia audytu energetycznego (zarówno przedsiębiorstw, jak i budynków oraz oświetlenia ulicznego). Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z Ustawy o efektywności energetycznej i dotyczy każdego większego przedsiębiorstwa. Umiejętność przeprowadzenia takiego audytu jest więc niezwykle pożądana na rynku pracy.

Polityka Prywatności