Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków WSEiZ »
prezentacja WSEiZ »

Grafika komputerowa
Kryteria przyjęć na kierunku Informatyka

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Rekrutacja na kierunek Informatyka jest możliwa pod warunkiem:

  • uzyskania na egzaminie maturalnym z matematyki (na poziomie podstawowym) wyniku co najmniej 65% jeśli kandydat aplikuje na studia stacjonarne i 50% jeśli aplikuje na studia niestacjonarne lub w przypadku tzw. starej matury uzyskania z matematyki oceny 4 lub wyższej.
  • w przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata, który nie spełnia powyższych warunków, decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na wynik kwalifikacji.
  http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności