dlamaturzysty.info

Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Kryteria przyjęć
na kierunku Architektura krajobrazu:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).

http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji

Dodatkowe informacje o kierunku Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
    Polityka Prywatności