dlamaturzysty.info

Konstrukcje budowlane

Kryteria przyjęć
na kierunku Budownictwo:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).

http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji

Dodatkowe informacje o kierunku Konstrukcje budowlane

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Na specjalności Konstrukcje budowlane posiądziesz poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej, murowej i drewnianej. Zapoznasz się z nowoczesnymi zastosowaniami informatyki w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Będziesz potrafił uwzględniać wymagania niskiego zapotrzebowania energii. Nauczysz się wykorzystywać niekonwencjonalne – ekologiczne źródła energii.
Polityka Prywatności