dlamaturzysty.info

Projektowanie produktu

Kryteria przyjęć
na kierunku Wzornictwo:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Projektowanie produktu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kształcenie na specjalności Projektowanie produktu obejmować będzie: naukę designu na potrzeby rynku, ukazywać szeroki wachlarz potrzeb społecznych wynikających z zachodzących przeobrażeń w świecie (zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw, problematyka równej dostępności, ekologiczna itp.), jak również zagadnienia formy i znaczenia (semantyki) tworzonych przedmiotów.
Polityka Prywatności