dlamaturzysty.info

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).

http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, na której program kształcenia kładzie szczególny nacisk na menedżerski aspekt procesu produkcyjnego, zarządzanie i sterowanie urządzeniami produkcyjnymi, strumieniami surowców, półproduktów i produktów, nie zaniedbując zarazem zasobów ludzkich i informacyjnych.
Polityka Prywatności