dlamaturzysty.info

Ochrona biosfery

Kryteria przyjęć
na kierunku Ochrona środowiska:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Ochrona biosfery

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Specjalność Ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska przygotowuje specjalistów posiadających zintegrowane kompetencje inżynierskie i organizacyjno-zarządcze w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej; opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; planowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody; prowadzenia monitoringu środowiska; wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego; dokonywania oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w ochronie środowiska oraz poszukiwania źródeł ich finansowania; programowania działań z zakresu kształtowania krajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska w roku akademickim 2014/2015 jest obecnie konsultowany z pracodawcami. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.

Polityka Prywatności