dlamaturzysty.info

Budowa i serwisowanie samochodów

Kryteria przyjęć
na kierunku Mechanika i budowa maszyn:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).

http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydatow/zasady-rekrutacji

Dodatkowe informacje o kierunku Budowa i serwisowanie samochodów

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Budowa i serwisowanie samochodów na tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności, związane z konstruowaniem, produkcją, naprawę i bieżącą obsługą samochodów. Dzięki temu możesz zostać cenionym pracownikiem w zakładach, produkujących pojazdy samochodowe, w salonach i warsztatach samochodowych, a także w przedsiębiorstwach transportowych i prowadzących obsługę flot pojazdów. Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w roku akademickim 2014/2015.
Polityka Prywatności