dlamaturzysty.info

Grafika komputerowa i media społecznościowe

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika komputerowa i media społecznościowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Grafika komputerowa i media społecznościowe jest to specjalność, której absolwenci będą potrafili wykorzystać komputer i Internet do działalności gospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych serwisów, witryn i portali.

Celem studiów jest nauczenie stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich, ze szczególnym naciskiem na narzędzia dystrybucyjne (e-handel) i promocyjne.

Studenci otrzymają też solidną podstawę, która pozwoli na skuteczne, płynne i efektywne zarządzanie obecnością marki, instytucji bądź osoby w świecie mediów społecznościowych, które stały się nowym środowiskiem dla działalności biznesowej. Firmy, szukając jak najszerszych możliwości dialogu ze swymi potencjalnymi odbiorcami, włączają się w dialog, inicjując, rozwijając i prowadząc regularne działania w platformach społecznościowych takich jak:

  • Facebook,
  • Twitter,
  • Google+,
  • Instagram czy innych.

Biegłość w mediach społecznościowych to w związku z tym jedna z najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności, szczególnie w przypadku osób wiążących swoją zawodową przyszłość z działami marketingu i public relations.

Przykłady zawodów

Projektant grafiki
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne za pomocą technik grafiki warsztatowej i cyfrowej przy wsparciu oprogramowania komputerowego do celów promocyjnych, reklamowych i wydawniczych.
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne najczęściej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, wykorzystując wyobraźnię oraz sugestie zleceniodawcy. Projektant grafiki powinien posiadać umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania graficznego w szerokim zakresie oraz wiedzę z zakresu podstaw fotografii, znajomość typografii i grafiki wektorowej oraz rastrowej. Głównym zadaniem projektanta grafiki jest uzyskanie pracy graficznej, akceptowanej przez zleceniodawcę oraz mieszczącej się w kanonach sztuki. Odpowiada za przygotowanie pracy graficznej wg obowiązujących wymagań i standardów graficznych. W swojej pracy wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Zajmuje się również modyfikacją materiału zdjęciowego, projektowaniem 3D oraz składem tekstu w kompozycjach graficznych. Projektant grafiki może też posługiwać się metodami konwencjonalnymi, takimi jak pędzel, farby, grafika, kolaż i podobne, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy.
Projektant grafiki stron internetowych
Odpowiada za tworzenie projektów graficznych witryn i portali internetowych, zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań interaktywnych, w tym także interfejsów użytkownika stron internetowych.
Polityka Prywatności