dlamaturzysty.info

Biznes międzynarodowy

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Biznes międzynarodowy

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Biznes międzynarodowy jest specjalnością, przeznaczoną dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale także globalnym. Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych menedżerów. Studiując tę specjalność poznasz też zasady celne, podatkowe, transferu finansów i inne, przydatne do prowadzenia wymiany pomiędzy krajami Unii Europejskiej a jej sąsiadami – od Rosji po Turcję. Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2014/2015, specjalność Biznes międzynarodowy jest obecnie konsultowany z pracodawcami. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.
Polityka Prywatności