dlamaturzysty.info

Handel i usługi logistyczne

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Handel i usługi logistyczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Specjalność Handel i usługi logistyczne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającego się rynku usług handlowy, który potrzebuje coraz większej liczby wysokiej klasy specjalistów z wyższym wykształceniem. Jednocześnie zaopatrzenie jednostek handlowych coraz silniej jest z działalnością przedsiębiorstw logistycznych, które zrewolucjonizowały funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Dzięki tej specjalności będziesz cenionym specjalistą w dziale sprzedaży i zaopatrzenia nie tylko w przedsiębiorstwach handlowych, a także będziesz przygotowany do pracy w firmach, świadczących usługi logistyczne. Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2014/2015, specjalność Handel i usługi logistyczne jest obecnie konsultowany z pracodawcami. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.
Polityka Prywatności