dlamaturzysty.info

Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zapisu (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, nie przyjmujemy teczek z pracami plastycznymi).
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wseiz.pl/kandydat/rekrutacja/
Dodatkowe informacje o kierunku Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Specjalność Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych jest związana z tzw. „przemysłem czasu wolnego”, który odgrywa obecnie coraz większą rolę w naszej gospodarce. Dzięki temu powstaje zapotrzebowanie na fachowców od zarządzania, posiadających szczególne kompetencje w tym zakresie. Studiując tę specjalność poznasz ekonomikę takich przedsięwzięć, zasady ich planowania i obsługi, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Poznasz też specyfikę poszczególnych rodzajów imprez, ich promocji, także z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Dowiesz się, w jaki sposób eventy mogą stać się istotnym elementem marketingu przedsiębiorstwa, poznasz też podstawy gastronomii i hotelarstwa oraz logistyki.
Polityka Prywatności