dlamaturzysty.info

Transport Economics and Logistics Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Economics:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.vistula.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Transport Economics and Logistics

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności