dlamaturzysty.info

Translatoryka

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia angielska:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
 
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.vistula.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Translatoryka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności