Kryteria przyjęć:
Kierunek Stosunki międzynarodowe

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Sposób przeliczania punktów rekrutacyjnych dla osób z "nową maturą"
Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów
wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:
* poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
* poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Min. 240 pkt rekrutacyjnych.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.lazarski.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
ASzWoj_rekrutacja.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 3
Polityka Prywatności