aplikacja Matura google play app store

Kierunek Aviation Law and Professional Pilot Licence Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.lazarski.pl/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Aviation Law and Professional Pilot Licence

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności