dlamaturzysty.info

Inżynieria oprogramowania

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dlaczego warto studiować w WIT?

• Uczelnia działa pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
• Jedna z najlepszych uczelni – sprawdź osiągnięcia oraz wyróżnienia i poznaj wysoką jakość kształcenia
• Oferuje praktyczny wymiar studiów – współpracuje z pracodawcami i praktykami
• Studia w świetnie przygotowanym środowisku: centrum IT, innowacyjne rozwiązania
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria oprogramowania

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

W ramach tej specjalności student uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu algorytmów i struktur danych stosowanych w różnych dziedzinach zastosowań informatyki, metodologii projektowania dużych aplikacji i zarządzania projektami informatycznymi, inżynierii oprogramowania, projektowania aplikacji w środowiskach graficznych i aplikacji systemowych i sieciowych. Nabywa i rozwija umiejętność programowania w różnych środowiskach informatycznych (języki C, C++, JAVA) oraz programowania i opisu sprzętu cyfrowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku programisty biorącego udział w realizacji dużych projektów informatycznych w różnych dziedzinach zastosowań.

Polityka Prywatności