Gospodarowanie nieruchomościami
Kryteria przyjęć na kierunku Ekonomia

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wsb.pl/warszawa

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności