aplikacja Matura google play app store

Programowanie

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej  w Warszawie możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń. 
Dodatkowe informacje o kierunku Programowanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności