aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo żywności

Kryteria przyjęć
na kierunku Inżynieria ochrony zdrowia i promocja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wsiiz.pl/dla-kandydata/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo żywności

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności