aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Kryteria przyjęć
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie dokumentów.
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
mans.org.pl
Polityka Prywatności