aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kryminologia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie dokumentów.
Dodatkowe informacje o kierunku Kryminologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kryminologia zajmuje się badaniem przestępstw w ujęciu całościowym. Studia kryminologiczne otwierają szereg perspektyw zawodowych. Absolwenci mogą podjąć prace w organach przeciwdziałania zjawisku przestępczości, a także w instytucjach zajmujących się ofiarami przestępstw. Absolwent kończąc studia na tym kierunku sprawnie porusza się w obszarze źródeł prawa w szczególności prawa i postępowania karnego. Umie stosować metody i narzędzia właściwe dla pracy kryminologa. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie znajduje się w wąskim gronie uczelni wyższych, które oferują kierunek Kryminologia.
Strona www uczelni:
mans.org.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kryminologia MANS

Przykłady zawodów

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej
Odpowiada za przeprowadzanie analizy toksykologicznej oraz określenie rodzaju substancji toksycznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; przygotowuje ekspertyzy i opinie w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych danej substancji toksycznej; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań toksykologicznych.
Kryminolog
Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Kontakt:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. +48 22 59 00 700
rekrutacja@mans.org.pl 
rektorat@mans.org.pl
Polityka Prywatności