aplikacja Matura google play app store

Pomoc psychologiczna i psychologia kliniczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Psychologia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie dokumentów.
Dodatkowe informacje o kierunku Pomoc psychologiczna i psychologia kliniczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
mans.org.pl
Polityka Prywatności