aplikacja Matura google play app store

E-marketing & Social Media Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Business Management:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie dokumentów.
Dodatkowe informacje o kierunku E-marketing & Social Media

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
mans.org.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - E-marketing & Social Media MANS
Polityka Prywatności