aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo obiektów i informacji

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie dokumentów.
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo obiektów i informacji

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
mans.org.pl
Polityka Prywatności