Rynki zagraniczne
Kryteria przyjęć na kierunku Ekonomia

przedmioty
3 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji

  • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego
  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne
  • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne.

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc.

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 350 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
boks.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 4
miniatura
miniatura studenci UMK
Polityka Prywatności