aplikacja Matura google play app store

Marketing

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

  • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
  • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne
Dodatkowe informacje o kierunku Marketing
Marketing

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Propozycję wyboru specjalności marketing kierujemy przede wszystkim do osób, które:
  • są lub chciałyby być bezpośrednio zaangażowane w op eracyjne działania marketingowe w przedsiębiorstwie (od mikroprzedsiębiorstw do kor poracji - produkcyjnych, usługowych, handlowych)
  • są lub chciałyby być bezpośrednio zaangażowane w op eracyjne działania marketingowe organizacji niekomercyjnych i instytucji publicznych
  • pracują lub chciałyby pracować w obsłudze marketing owej aktywności przedsiębiorstw (agencje reklamowe, badawcze, PR itp.)
Polityka Prywatności