aplikacja Matura google play app store

Kierunek Prawo i finanse

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji: 

  • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
  • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne
Dodatkowe informacje o kierunku Prawo i finanse

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:prawnicze
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności